Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI):

[1]   Akkus, N.; Verchery, G.; Kawahara, M.; Genc, G.: “Design, Testing, and FEM Simulation of Interlaced Fiber Composite Structures”, Composite Structures Volume 88, Nr.4, P.P.,629–635, 2009

[2]   Genc, G.; El Hafidi, A.; Gning, P.B.: “Comparison of the Mechanical Properties of Flax and Glass Fiber Composite Materials”, Journal of Vibroengineering, ISSN 1392-8716, Volume 14, Issue 2, P.P., 572-581, 2012

[3]   Genc G. Dynamic properties of luffa cylindrica fiber reinforced bio-composite beam. J Vibroeng.17:1615-22, 2015

[4]   Koruk H, Genc G. Investigation of the acoustic properties of bio luffa fiber and composite materials. Materials Letters. 157:166-8, 2015

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI Dışı):

[5]   Akkus, N.; Genc, G.; Girgin, C.: “Control of The Pretension in Filament Winding Process”, Acta Mechanica Et Automatica, ISSN 1898-4088, 75-81, vol.2 no.3, 2008

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

[6]   Akkuş, N.; Genç, G.: “Ankastre Kompozit Kirişte Gerilme-Şekil Değiştirme Kontrolü”, Uluslararası 1. Mesleki Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 5-7 Eylül, 2005, 1209-1214

[7]   Genc, G.; Akkus, N.; Toptas, E.; “Elyaf Sarma İşleminde Kullanılan Sürekli Karbon Elyaf ile Alüminyum Makara Arasındaki Dinamik Sürtünme Katsayısının Teorik ve Deneysel Olarak Belirlenmesi”, 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 15-17 Ekim, 2008, 425-433

[8]   Toptas, E.; Akkus, N.; Genc, G.; “Şekil Hafızalı Alaşımlı Telin Elektrik Akımı Altındaki Davranışının Deneysel İncelemesi”, 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 15-17 Ekim, 2008, 1157-1164

[9]   Akkus, N.; Genc, G.; Toptas, E.; “Fem Investigation of the Fiber Reinforced Composite Pressure Vessel Under Impact Loading”, European Symposium on Pressure Equipment (ESOPE), Paris, France, 28-30 September, 2010, 841-847

[10]            Akkuş, N.; Genç, G.; Şen, S; “Experiments and Finite Element Analysis of Arc Welding Residual Stresses”, International Congress on Advances in Welding Science and Technology for Construction, Energy and Transportation Systems (AWST) 24-25 October, 2011, Antalya, Turkey, 118-122

[11]           Akkus, N.; Toptas, E.;  Genc, G.: “An Approach for Syllabus of Finite Element Analysis in the International Welding Engineer Education”, International Congress on Advances in Welding Science and Technology for Construction, Energy and Transportation Systems (AWST) 24-25 October, 2011, Antalya, Turkey, 71-77

[12]           Akkus, N.; Genc, G.; Yalcin, F.: “The Simulation of the Cutting Tool – Chip Interface With Numerical Modelling During Orthogonal Cutting”, The 15th International Conference on Machine Design and Production, June 19– 22, 2012, Pamukkale, Denizli, Turkey

[13]           Genc, G.; Akkus, N.; Yalcin, F.: “Identification the Young’s Modulus of Flax/Epoxy Bio-Composites Materials by Vibration Method”, 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey, 781-785

[14]           Genc, G.; Sezen, S.; Akkus, N.; Toptas, E.: “Caliper simulation using computer for vocational and technical education”, ERPA International Congresses on Education, 3-7 June 2015. Atina, Yunanistan

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

[15]           Ege, M.; Turpcu, M.; Ceber, A.; Akkus, N.; Genc, G.; Toptas, E.: “Hidrojen Enerjisiyle Çalışan Aracın Tasarımı ve İmalatı”, IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi (Uluslararası Katılımlı), Kocaeli, Türkiye, 15-16 Ekim 2009, 123-129

[16]           Şen, S; Akkuş, N.; Genç, G.; “Ark Kaynak İşlemi Sonucu Oluşan Kalıntı Gerilmelerin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Simülasyonu ile İncelenmesi”, Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 13-14 Kasım 2009, 133-140