Özgeçmiş

Kişisel Bilgiler:

Adı, Soyadı Garip GENÇ
Unvanı Doç. Dr.
Doğum Tarihi, Yeri 1977 / İskenderun
Askerlik Durumu Tamamlanmıştır.

Eğitim Bilgileri:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Ön Lisans

Makine Programı

Marmara Üniversitesi, Tek. Bil. Mes. Yüksekokulu

1998

Lisans

Makine Eğitimi

Marmara Üniversitesi, Tek. Eğitim Fak.

2001

Y. Lisans

Makine Eğitimi

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens.

2004

Doktora

Makine Eğitimi

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens.

2008

Post Doctorate

Vibroacoustic Dep.

University of Bourgogne, The Institute of Automotive and Transport Engineering (ISAT), France

2010

Yüksek Lisans Tezi:

“Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz GİRİT)

Doktora Tezi:

“Elyaf Sarma Yöntemi ile Üretilen Kompozitlerde Öngerilme Parametrelerinin Elyaf ve Kompozit Mukavemetine Etkisi”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nihat AKKUŞ)

Akademik/Meslekte Deneyim:

2003-2008: Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine Programı, Araştırma Görevlisi

2008-2010: Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine Programı, Araş. Gör. Dr.

2010-2011: University of Bourgogne, The Institute of Automotive and Transport Engineering (ISAT), Vibroacoustic Dep., France, Post Doktora

2011-2018: Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine Programı, Yrd. Doç. Dr.

2018-       : Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği, Doç. Dr.

Görev Yaptığı Projeler:

1- Elyaf Sarma Yöntemiyle Üretilen FRP Kompozitlerde Ön Gerilme Parametrelerinin Elyaf Ve Kompozit Mukavemetine Etkisi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2008, (Tamamlanmıştır, Araştırmacı)

2- The Vibro-acoustic behavior of Bio-composite materials, University of Bourgogne, The Institute of Automotive and Transport Engineering (ISAT), France, 2010 (Post Doctoral Resarch) (Tamamlanmıştır, Araştırmacı)

3- Kabak Lifi Takviyeli Bio-Kompozit Malzemelerin Dinamik ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2014, (Tamamlanmıştır, Proje Yürütücüsü)

4- Mesleki ve Teknik Eğitim için Bilgisayar Ortamında Kumpas Simülasyonu, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2016, (Tamamlanmıştır, Proje Yürütücüsü)

5- Kabak lifi takviyeli biyo kompozitlerin üretim zorlukları ve dinamik özelliklerindeki farklılıklar, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2016, (Tamamlanmıştır, Proje Yürütücüsü)

6- Elyaf sarma sürecinde reçine emdirme işlemi karbon elyaf mukavemet kaybını nasıl etkiliyor?, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2018, (Tamamlanmıştır, Proje Yürütücüsü)

7- Atık Ceviz Kabuğu Tekviyeli Biyo-Kompozit Malzemelerin Uygulama Odaklı Geri Dönüşümü ve İşlenebilirliği, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2019, (Tamamlanmıştır, Proje Yürütücüsü)

8- Basılabilirlik Özelliğine Sahip Kabak Lifi Takviyeli Biyo-Kompozit Malzeme, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), Yürütücü:SÖNMEZ SİNAN,Araştırmacı:GENÇ GARİP, , 09/02/2018 (Devam Ediyor)

9- Biyo-Kompozit PCB Kart Tasarımı ve Üretimi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), Yürütücü:GENÇ GARİP, Araştırmacı:KESEN UĞUR, Araştırmacı:SARIKAŞ ALİ, Araştırmacı:AYDIN SERKAN, , 13/12/2017 (Devam Ediyor)

10- Kağıt ve Karton Fabrikalarının Atık Çamurları Kullanılarak Üretilen Kompozit Levhaların Basılabilirliklerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), Yürütücü:SÖNMEZ SİNAN, Araştırmacı:ÖZDEN ÖZNUR, Araştırmacı:AKGÜL AHMET, Araştırmacı:GENÇ GARİP, , 09/05/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

11- TiO2/PANI ve ZnO/PANI kompozit nanoelyaflar kullanılarak mikro fabrikasyon teknikleri ile gaz sensoru geliştirilmesi, Gedik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP), Yürütücü:KONUK EGE GÖZDE, Araştırmacı:GENÇ GARİP, Araştırmacı:YÜCE HÜSEYİN, 04/11/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

12- Biyomalzemelerin Akustik ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, -Tübitak 1002, Yürütücü:KÖRÜK HASAN, Araştırmacı:GENÇ GARİP, , 19/02/2019 (Devam Ediyor)