Özgeçmiş

Kişisel Bilgiler:

Adı, Soyadı Garip GENÇ
Unvanı Doç. Dr.
Doğum Tarihi, Yeri 1977 / İskenderun
Askerlik Durumu Tamamlanmıştır.

Eğitim Bilgileri:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Ön Lisans

Makine Programı

Marmara Üniversitesi, Tek. Bil. Mes. Yüksekokulu

1998

Lisans

Makine Eğitimi

Marmara Üniversitesi, Tek. Eğitim Fak.

2001

Y. Lisans

Makine Eğitimi

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens.

2004

Doktora

Makine Eğitimi

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens.

2008

Post Doctorate

Vibroacoustic Dep.

University of Bourgogne, The Institute of Automotive and Transport Engineering (ISAT), France

2010

Yüksek Lisans Tezi:

“Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz GİRİT)

Doktora Tezi:

“Elyaf Sarma Yöntemi ile Üretilen Kompozitlerde Öngerilme Parametrelerinin Elyaf ve Kompozit Mukavemetine Etkisi”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nihat AKKUŞ)

Akademik/Meslekte Deneyim:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yılı

Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine Programı 2011–
Post Doc. University of Bourgogne, The Institute of Automotive and Transport Engineering (ISAT), Vibroacoustic Dep., France 2010-2011
Arş. Gör. Dr. Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine Programı 2008-2010
Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine Programı 2003–2008


Görev Yaptığı Projeler:

1- Elyaf Sarma Yöntemiyle Üretilen FRP Kompozitlerde Ön Gerilme Parametrelerinin Elyaf Ve Kompozit Mukavemetine Etkisi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2008, (Tamamlanmıştır, Araştırmacı)

2- The Vibro-acoustic behavior of Bio-composite materials, University of Bourgogne, The Institute of Automotive and Transport Engineering (ISAT), France, 2010 (Post Doctoral Resarch) (Tamamlanmıştır, Araştırmacı)

3- Kabak Lifi Takviyeli Bio-Kompozit Malzemelerin Dinamik ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2014, (Devam etmektedir, Proje Yürütücüsü)